Doktoritöö: noored ei otsi minevikust õigustusi

23.05.2016

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Francisco Martínezi pool kaitstavast doktoritööst selgub, et põlvkondlikud erinevused ajaloolistes tõekspidamistes ja arusaamades Eesti ajaloost on tekkinud suures osas minevikunarratiividest. Samas mõjutavad need inimeste väärtusloomet, avalikku diskursust ning ebavõrdsuse ja võimu struktuure.
Näiteks ei mäleta uus põlvkond nõukogude aega ja on avatud ülemaailmsetele mõjudele. Selle tulemusena on nõukogude aja mõju inimeste igapäevastes väärtushinnangutes oma võimu kaotamas. Niinimetatud ‘‘vabaduse lapsed’‘ on kasvanud maailmas, mida juhib globa